Personlig utveckling

och bra balans i fokus

Välkommen till vår verksamhet

 

Längtar du efter något nytt?

 

Förändring, bearbetning, bättre balans och hälsa?

I snart 30 år har ett stort antal personer fått stöd i att hitta och vidareutveckla sina personligheter, sina affärsideér och sina professionella sidor och numera också sin fysiska hälsa.

 

Vi är ett litet företag som arbetar med personligt stöd och utveckling av privatpersoner, medarbetare och chefer på alla nivåer och i olika typer av företag och organisationer genom uppdaterade och effektiva metoder.

 

Nyhet! Från och med ht.2014 erbjuder vi även konsultationer inom Holistisk Biomedicin.

 

Tidsbokning och frågor:

 

Birgit Off, MSc.

Dipl. gestaltterapeut, hypnosterapeut, holistisk biomedicin.

 

Mobil: 070-716 82 18 birgit.off@telia.com

 

 

Mottagning för coachning, terapi och individ- och parsamtal.

 

Holistisk Biomedicin.

Olof af Acrelsväg 6, 17164 Solna (nära KS)

Olof af Acrelsväg 6, 17164 Solna • mobil: 070-716 82 • mejl: birgit.off(a)telia.com

Awareness & Mindfulness Academy © 2007-2014 •