Coaching /coachning !

Alla människor kan nå höga mål när dessa är tydligt formulerade och ett bra fokus är lagt.

 

Att välja en kunnig och erfaren coach kan effektivt hjälpa dig vidare mot dina mål.

Coachutbildad enligt ICF standard

(International Coach Federation)

 

Jag har drygt tjugofem års refarenhet av:

  • Ledarskapsutveckling och coaching av chefer, mellanchefer och medarbetare i nordiska och internationella verksamheter.
  • Livs- & karriärcoaching
  • 2009-2011 personlig jobbcoach i samarbete med Arbetsförmedlingen.
  • Specialkompetens inom stresscoaching, kris och trauma.
  • Konfliktcoach utbildning 2013.

     

Egen erfarenhet av chefs-, ledningsgrupps- och styrelsearbete.

 

Coaching kan även ges i gruppform till en styrelse, en ledningsgrupp och en arbetsgrupp.

Privat kan individuell coachning, parcoaching och familjecoaching bli en bra investering för framtiden.

 

Hur jobbar en coach?

Enligt Wikipedia på nätet:

"En coach är en person som hjälper sin klient att uppfylla sina mål, genom att sätta upp mål, uppmuntra och genom att ställa frågor."..."Coaching inkluderar inte den givna lösningen på ett problem utan innebär att coachen sporrar sin klient till att lösa problemen på egen hand. Coachen hjälper sin klient att sätta upp en plan för att uppnå målen och motiverar dem till att fullfölja den. En coach kan också hjälpa sin klient att själv hitta vägar ut ur kriser, destruktiva beteenden och andra obalanser i tillvaron."

 

För tidsbokning eller frågor kontakta gärna Birgit Off, MSc. kontaktuppgifter nedan.

 

Olof af Acrelsväg 6, 17164 Solna • mobil: 070-716 82 • mejl: birgit.off(a)telia.com

Awareness & Mindfulness Academy © 2007-2014 •